analyse
Professionalisering als kader voor het besturen en veranderen van organisaties...
Dubbeldam, M.F. | Smid, G.
Management & Organisatie, 2011
Het is belangrijk om professioneel werk productiever te maken. Dat is eerder geprobeerd via het zogeheten ‘bedrijfsmatig werken’. Dat heeft tot veel rumoer geleid. Daarom kunnen bestuurders en managers niet nu weer de trom van de efficiency roeren. We zullen ons weer meer met de dynamiek in en rond professioneel werk bezig moeten houden. Daarom verkent dit artikel de diverse betekenissen van ‘professionalisering’. Deze reis langs betekenissen leert dat professionalisering een ‘concept’ is waaraan velen hun streven naar waarde koppelen. We zien professionalisering dan ook als een programmatische aanpak voor organisatiebesturing en -verandering die balans brengt in klantwaarde, medewerkerswaarde en organisatiewaarde. Daarbij gaat het primair om betekenisgeving.
Deze auteur publiceerde ook
Breman, P. | Dubbeldam, M.F. | 2022
Downloads:
M&O 75 jaar
Boonstra, J.J. | Smid, G. | 2010
Downloads: 1.329
beschouwing
Smid, G. | 1999
Downloads: 1.240
recensie
Kessener, B. | Regtering, H. | Smid, G. | Van Hootegem, G. | 2011
Downloads: 1.654
voorwoord special
Hundman, R. | Smid, G. | 2011
Downloads: 1.308
boekbespreking
Lalleman, P. | Smid, G. | 2016
Downloads: 911
Over de Grenzen
Boer, G. den | Busato, V. | Halbertsma, L. | Smid, G. | Zouwen, A. van der | 2006
Downloads: 676
methode
Dubbeldam, M.F. | Reitsma, E.W. | Tempelaars, C. | Werf, M. van der | 2022
Downloads: 6
75 jaar M&O
Dubbeldam, M.F. | Goedmakers, G.W. | 2008
Downloads: 1.429
reflectie
Anderen downloaden ook deze publicaties
Horn, H.K.F. ten | Schiphorst, W.W.J. | 2002
Downloads: 5.815
lemma, ontwerpinstrument,...
Hal, R.P. van | Sonnenschein, L.J.M.J. | 2009
Downloads: 2.104
case
Los, J.G. | Slagmolen, B. | 2009
Downloads: 916
case
Veen-Dirks, P.M.G. van | Wijn, M.F.C.M. | 2000
Downloads: 4.903
analyse
Velenturf, M.J. | 2006
Downloads: 393
onderzoek
Derksen, R. | Schroevers, R. | 2018
Downloads: 24
Organisatie
Bosch, F.A.J. van den | Commandeur, H.R. | Heij, K. | Volberda, H.W. | 2013
Downloads: 2.007
onderzoek
Klein, P. | Vries, E. de | Zanden, M. van der | 2020
Downloads: 26
Het Veld
Lycklama à Nijeholt, M.P. | Meurs, D.N.D. | 2022
Downloads: 19
onderzoek