analyse
Leiderschap in crisis – Op zoek naar nieuwe wegen
Boonstra, J.J.
Management & Organisatie, 2011
De huidige financiële en economische onzekerheid en de toenemende maatschappelijke instabiliteit stellen nieuwe eisen aan leiders. In deze bijdrage staat de vraag centraal hoe leiders met deze nieuwe realiteit kunnen omgaan. Een model voor adaptief leiderschap biedt handvatten voor leiders om deze nieuwe realiteit te hanteren. Dit model wordt gebruikt om na te gaan welke invalshoeken op het M&O-congres en in de congresbundel Leiderschap in organisaties worden onderschreven, welke aspecten worden veronachtzaamd en welke nieuwe aanknopingspunten worden aangeboden. Deze bijdrage besluit met een terugblik op leiderschap en welke nieuwe wegen openliggen om als leider een weg te zoeken in onzekerheid.
Deze auteur publiceerde ook
Boonstra, J.J. | Smid, G. | 2010
Downloads: 1.489
beschouwing
Boonstra, J.J. | 2013
Downloads: 5.350
analyse
Boonstra, J.J. | Rond, F. | 2021
Downloads: 10
Het Veld
Boonstra, J.J. | Eguiguren, M. | 2023
Downloads: 1
Het Veld
Boonstra, J.J. | 2022
Downloads: 5
Jubileum
Boonstra, J.J. | 2007
Downloads: 1.746
inleiding
Boonstra, J.J. | 2000
Downloads: 1.516
recensie
Barneveld, P.D. (recensent) | Boonstra, J.J. | 2011
Downloads: 2.832
boeksamenvatting
Anderen downloaden ook deze publicaties