analyse
De betekenis van interorganisationeel leiderschap
Schruijer, S.G.L.
Management & Organisatie, 2011
Samenwerking over organisatiegrenzen in strategische allianties, publiek-private partnerships of netwerkorganisaties is een alledaagse praktijk geworden. Een onderbelicht aspect van deze nieuwe organisatievormen betreft de betekenis van leiderschap. Leiderschap in interorganisationele verbanden kan niet bouwen op positiemacht zoals dat veelal wel het geval is bij leiderschap binnen organisaties. De beschikbare literatuur over de aard van interorganisationeel leiderschap is beperkt. Doel van deze bijdrage is om, mede aan de hand van de literatuur, een nadere omschrijving te geven van de betekenis van leiderschap over organisatiegrenzen en om een illustratie te bieden van de complexiteit van interorganisationeel leiderschap door de analyse van een casus. Deze casus betreft een grootschalig infrastructureel project. Het is niet mijn intentie normatieve uitspraken te genereren over wat effectief interorganisationeel leiderschap is. Evenmin gaat het mij om te komen tot nieuwe inzichten aangaande bouwspecifiek leiderschap. Wel beoog ik aandacht te vragen voor de complexiteit en meerduidigheid van het fenomeen leiderschap over organisatiegrenzen.
Deze auteur publiceerde ook
Schruijer, S.G.L. | Vansina, L.S. | 2007
Downloads: 2.025
analyse
Schruijer, S.G.L. | Vansina, L.S. | 2004
Downloads: 829
reflectie
Anderen downloaden ook deze publicaties
Oosterhoorn, A. | 2004
Downloads: 2.931
tool
Hoogendijk, mevr. drs. M.H. | 2008
Downloads:
Algemeen
Bekman, A. | Verkaar, D. | 2013
Downloads: 1.068
boekbespreking
Haan, E. de | Ridder, E. de | 2003
Downloads: 1.497
onderzoek
Schuiling, G.J. | Vermaak, H. | 2010
Downloads: 906
analyse
Loo, E. van de | 2010
Downloads: 1.036
analyse
Fiévez, P.A.M. | 1993
Downloads: 13.750
checklist
Wal RA, drs. R. van der | 1990
Downloads: 2.106
Management accounting &am...
Brunenberg, L.E.G. | Morrenhof, M.J. | 2005
Downloads: 1.445
verdieping
Evers, F. | Gravesteijn, M. | Molenveld, M. | Wilderom, C.P.M. | 2011
Downloads: 2.315
onderzoek