kwaliteitskosten
Kwaliteitskosten
Goedemondt, ir. A.A.
KIP,
Kwaliteitskosten, winstvergroting door verliesbeperking Onder kwaliteitskosten worden zowel de kosten van het zekerstellen van de kwaliteit als de kosten van het niet-realiseren ervan verstaan. Deze vermenging van 'goede' en 'slechte' kosten maakt kwaliteitskosten in één getal minder geschikt als prestatie-indicator. Achter de term kwaliteitskosten zijn een aantal denkmodellen te vinden, maar ook een uitgewerkt systeem van kostenregistratie en -rapportering. In dit katern wordt de opzet en de toepassing van zo'n systeem behandeld en uitgewerkt. Verschillende kwaliteitskostensoorten kunnen worden gegroepeerd in categorieën, waaruit de verschillende modellen worden opgebouwd. Vanuit de definities van de kwaliteitskostensoorten en de verklaring van de werking van het model kan voor elke toepassing het meest geschikte model worden gekozen. De modelkeuze zal worden toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden uit zowel industriële productie als dienstverlening.
Deze auteur publiceerde ook
Goedemondt, ir. A.A. |
Downloads:
kwaliteitskosten, Leveran...
Anderen downloaden ook deze publicaties