Kwaliteit in praktijk, projectorganisaties
Projectmanagement. Van project- naar bedrijfsresultaat
Aken, dr. T. van
KIP, 2003
Projectmanagement - van project- naar bedrijfsresultaat Het willen beheersen van een project met een rijk managementinstrumentarium brengt eerder schade toe aan een project dan dat het tot succes leidt. Projectsucces hangt veel mee af van leiderschap en enthousiaste teamleden. Dit katern reikt projectleiders daarom vooral inzichten aan het (samen)werken van mensen in projecten. Naast de basisterminologie komen ook belangrijke succesfactoren aan de orde, zoals een grondige actorenanalyse en de cruciale relatie opdrachtgever-opdrachtnemer. Uniek zijn de zelfevaluatievragenlijsten waarmee de gebruiker de werkstijl van de projectleider en de grijpbaarheid van een project kan scoren en globaal een juiste match kan bepalen.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties