essay
De abductieve casestudy: een paradigmashift gewenst?
Essen, H.J. van
Management & Organisatie, 2023
U bent niet ingelogd, daarom kan deze koopoptie niet op de juiste wijze gevalideerd worden!