Podium
Persoonlijke groei als voorwaarde voor effectief leiderschap. Inaugurele rede
Kodden, B.
Management & Organisatie, 2022
U bent niet ingelogd, daarom kan deze koopoptie niet op de juiste wijze gevalideerd worden!