Het Veld
Machtsmisbruik door managers: een bedreiging voor (menswaardige) organisaties
Anthonisse, P.M.
Management & Organisatie, 2018
U bent niet ingelogd, daarom kan deze koopoptie niet op de juiste wijze gevalideerd worden!
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties